Vuxenutbildning i samverkan

 
Den 10-11 mars ägde vuxenutbildningskonferensen ”Vuxenutbildning i samverkan” rum i Stockholm. Konferensen, som anordnas vartannat år, hade den här gången lockat ca 800 deltagare. Material från en del av föredragen och seminarierna återfinns på Rvux/ViS hemsida www.rvux.se.