Vuxenutbildning – inte för alla

 
Vuxenutbildning – inte för alla Linus Grabö

Har alla samma rätt till utbildning? Ja, säger troligen majoriteten. Nej, säger vi på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Förra året fanns endast en (!) högskoleutbildning som var anpassad för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt krävs allt oftare en högskoleutbildning vid anställning. För sex år sedan skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till utbildning på lika villkor verkar dock ha glömts bort och en grupp utestängs på så vis från arbetsmarknaden. Varför har vi inte kommit längre i Sverige i dag?

Läs mer

Källa: ETC Örebro