Vuxenutbildningen ska ge liv åt innerstaden

 
Torkild Strandberg (fp) Torkild Strandberg (fp)

Precis som Allvar Gullstrandsgymnasiet ska komvux och yrkeshögskola flytta från Norrestad till centrum. Men det blir trängre och dyrare. 

I fastigheten Karl XV 18, mellan Järnvägsgatan och Rådmansgatan, har 48 lägenheter tömts och kontoriserats. Arbetsförmedlingen och delar av socialtjänsten – kompetensforum och enheten för ekonomiskt bistånd – är på väg in.

Nu ska även resten av huset byggas om. 76 små lägenheter ska till vårterminen 2017 hysa all kommunal vuxenutbildning, som idag finns i Norrestad. Det har kommunen kommit överens om med fastighetsägaren Tornet och Landskrona stadsutveckling AB.

– Det är flera flugor i samma smäll. Ett stort antal elever får en attraktivare skolmiljö, man förstärker Landskrona centrum, och åtgärdar en problemfastighet, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

Källa: Helsingborgs Dagblad