Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

 

Detta tema inrymmer bildning, nationalitet och delaktighet i ett välfärdssamhälle som hotas av förfall. Utbildningssystemet är i kläm i och med statens nedskärningar i utbildningen och osäkerheten som gäller den nya social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt uppfattar en stor del av befolkningen att det demokratiska beslutsfattandet försvagats och att hatskriverierna har ökat.

Enligt arrangörerna har samhället delats i vinnare och förlorare i en allt mer globaliserad och teknologistyrd värld. Det finns utbildad arbetskraft i de större och växande städerna och samtidigt alienerade, kortutbildade långtidsarbetslösa infödda finländare i traditionella gamla industriorter som förhåller sig negativt till de nyanlända. Detta nya och ständigt ändrande scenario blir en utmaning för vuxenutbildningen.

Konferensen söker efter lösningar på aktuella problem i en nordisk välfärdsstat och medborgarsamhälle. Hur kan vi som forskare och utbildare inom vuxenutbildning ge svar på utmaningen som gäller diversitet? Hur kan vi främja social rättvisa, jämlik delaktighet och medborgarskap? Hur kan vi bättre observera olika behov för utbildning av unga och vuxna? Hur bygga dialog och samförstånd, hur förstärka e-synvinkel istället för att skapa skillnader mellan oss?

Mer (på finska)