Vuxenutbildningens profil höjs

 

I reformen har utbildnings- och forskningspolitikens uppgifter delas upp i två avdelningar utbildningspolitiska avdelningen och högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Vuxenutbildningen har fått en egen enhet som är en del av högskole- och forskningspolitiska avdelningen.
Till vuxenutbildningsenhetens uppgifter hör bl. a. fritt bildningsarbete, systemet med fristående examina och yrkesinriktad tilläggsutbildning, lärlingsutbildning, språkexamina, högre yrkeshögskoleexamina och öppen högskoleutbildning.

Läs mera på Minedu.fi