Vuxenutbildningskonferens - Arkiverade evenemang 2011

 

Arkiverade evenemang

(2011-03-21 till 2011-03-22)

Plats: Linköping, Sverige

ViS (Vuxenutbildning i samverkan) anordnar årligen en konferens som i år är förlagd till Konsert & Kongress i Linköping. Dagarna kommer att erbjuda föreläsningar i plenum och mindre seminarier med medverkande från forskare, myndigheter, organsiatione...
Läs mer »

Lärande och interkulturella möten - Nordisk konferens för forskare och praktiker

(2011-03-24 till 2011-03-25)

Plats: Eskilstuna, Sverige

Mälardalens högskola, NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Nordiska ministerrådets projekt IVEU (Integration genom vuxen- och vidareutbildning) anordnar en gemensam konferens kring temat integration.
Läs mer »
Inbjudan (pdf)
Mer om: invandrare

Aktuella frågor inom folkbildningen – ett regionalt seminarium i Östra Finland

(2011-04-14 till 2011-04-15)

Plats: Otavan Opisto i Sankt Mickel

Seminariets teman är kvaliteten och effekterna av folkbildningen. Också frågor runt validering och vägledning presenteras och diskuteras.

Seminariet är inriktat till aktörerna inom folkbildningen i Östra Finland, till kommunala förtroendemän och t...
Läs mer »

Nordiskt seminarium om vuxenvägledning

(2011-04-28 till 2011-04-28)

Plats: Vasa arbis, Kyrkoesplanaden 15, Vasa, Rum 24

Seminariet vill presentera olika modeller för vuxenvägledning som används i de nordiska länderna, de nationella strategierna som ligger som grund och konkreta exempel på hur man kan arbeta med informations-, väglednings- och rådgivningstjänster för v...
Läs mer »
Program och inbjudan (pdf)
Mer om: vägledning

Aktuella frågor inom folkbildningen - ett regionalt seminarium i Västra Finland

(2011-05-05 till 2011-05-05)

Plats: Tammerfors, Finland

Seminariets teman är kvaliteten och effekterna av folkbildningen. Också frågor runt validering och vägledning presenteras och diskuteras.

Seminariet är inriktat till aktörerna inom folkbildningen inom regionen, till kommunala förtroendemän och tjä...
Läs mer »

Kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling av vuxenlärare

(2011-05-05 till 2011-05-05)

Plats: Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, strax norr om Stockholm, Sverige

Konferens kring kompetensutveckling av vuxenlärare. Arbete med program pågår. Inspirerande föredragningar kommer att varvas med tvärsektoriella gruppdiskussioner. Målgrupp för seminariet är Vuxenlärare och Anordnare av utbildning/kompetensutveckling ...
Läs mer »
Program (pdf)

Recognition of non-formal and informal learning

(2011-05-19 till 2011-05-20)

Plats: Naantali, Finland

The event is open for all those interested in practices of recognition of prior learning. The aim of the seminar is to explore how learning from the experience and from studies in adult education can be recognized in formal education. Speakers from E...
Läs mer »

Opitaan yhdessä!

(2011-05-24 till 2011-05-25)

Plats: Paasitorni, Helsinkiin

>>>Info på svenska: Se Kalender / Norden

Konferenssin aiheena on Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen koulutusyhteistyö, liikkuvuus ja kielen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä.
Konferenssi on osa Suomen puheenjohtajuusvuoden ohjelmaa Pohj...
Läs mer »

Mobil læring – erfaringer og utfordringer

(2011-06-08 till 2011-06-08)

Plats: Holbergs Terasse kurs- og konferansesenter, Stensberggaten 27, v/Høgskolen i Oslo, Norge

Se bifogad pdf-fil.
Läs mer »
Program (pdf)
Mer om: mobilitet

Tidlig avgang eller livslang læring og karriereutvikling?

(2011-09-01 till 2011-09-01)

Plats: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

The Nordic Network for Adult Learning (NVL) inviterer offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner med flere, til et spredningsseminar for rapporten : “SOCIAL PARTNERS: out with early exit – in with lifelong learning and career...
Läs mer »
Invitasjon og program (pdf)

Kvalitet i anerkendelse af realkompetencer

(2011-09-08 till 2011-09-08)

Plats: ToRVEhallerne, Kirketorvet 10, 7100 Vejle, Danmark

Anerkendelse af realkompetencer er en mulighed indenfor hele voksen og efteruddannelsesområdet. Arbejdet foregår med meget stor variation på uddannelsesinstitutioner, uden fælles retningslinier og procedurer, uden klar forankring og med brug af forsk...
Läs mer »

Øget kvalitet i voksnes læreprocesser gennem kompetenceudvikling af lærere og formidlere

(2011-09-15 till 2011-09-15)

Plats: ECCO kursuscenter i Tønder

Seminaret i Danmark måtte aflyses bl.a. pga. folketingsvalg.

Fokus på seminaret er øget kvalitet og transfer gennem kompetenceudvikling af den enkelte formidler, konsulent, træner og lærer.
Formål er bl.a.:
* Gensidig erfaringsudveksling og ins...
Läs mer »

Svensk vuxenutbildning i ett nordiskt perspektiv

(2011-10-07 till 2011-10-07)

Plats: World Trade Center, Stockholm, Sverige

NVL i samarbete med Utbildningsdepartementet inbjuder till en seminariedag med tonvikt på Sveriges engagemang i nordiska frågor via samarbete med NVL. Syftet med seminariedagen är att

• Sprida information om NVL och nordiskt arbete inom vuxenut...
Läs mer »
Inbjudan och program (pdf)

Hlustum við á þau? Álit fullorðinna notenda náms- og starfsráðgjafar

(2011-11-03 till 2011-11-03)

Plats: Hótel Nordica Hilton, Reykjavík

Þar verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar „Voice of Users“ (skýrslan er aðgengileg á heimasíðu NVL á slóðinni https://nvl.org/portals/0/_dokumenter/2013/voice_of_users.pdf) sem fjallar um viðhorf fullorðinna notenda náms- og starfsráðgjafar til gagnsem...
Läs mer »
Dagskrá (pdf)

Forsøgs- og udviklingskonference

(2011-11-29 till 2011-11-29)

Plats: Köpenhamn, Danmark

Igen i år har NCK i samarbejde med Undervisningsministeriet, EVA og NVL afholdt forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området. Denne gang er det overordnede tema samspillet mellem virksomheder og uddannelse.

Vi har nu samlet materiale fra forsøg...
Läs mer »

Ny holdning til læring!

(2011-12-02 till 2011-12-02)

Plats: Hotel Natura, Reykjavik, Island

Temaet er innovasjon og nydannelse. Hovedforelesere er Dr. Jyri Manninen, professor ved Universitetet i Østre Finland, Margrét Friðriksdóttir, rektor MK, Guðmundur Gíslason, forstander for hovedstadens fengsler og Akureyri og Ingibjörg Elsa Guðmundsd...
Läs mer »
Program på isländska (pdf)
Mer om: innovation

Kvalitet i yrkes- og voksenopplæring

(2011-12-09 till 2011-12-09)

Plats: Icelandair Hotel Reykjavik Natura, Island

Kvalitet og kvalitetssystemer er fundamentale begreper i diskusjon om opplæring og læring. Disse begrepene spiller også hovedrollen i samarbeidet mellom opplæringsinstitusjoner og gjensidig tillit, som er avgjørende for studerendes mulighet for å fl...
Läs mer »
Program på isländska (pdf)

Tidlig tilbagetrækning eller livslang læring?

(2011-12-14 till 2011-12-14)

Plats: UCL, Asylgade 5-7, 5000 Odense C, Danmark

NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) inviterer offentlige myndigheder, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer,
voksenundervisere m.fl. til seminar på baggrund af den nyligt udkomne rapport: ”Social Partners: out with early exit – in with li...
Läs mer »
Program (pdf)