Vuxenutbildningsstödet allt populärare

 

Allt flera arbetstagare förbättrar sin yrkeskompetens med hjälp av ett speciellt vuxenutbildningsstöd. I fjol beviljades stödet till över 15 000 personer, en ökning med 50% sedan 2009. Den viktigaste orsaken till den ökande populariteten är bättre villkor för stödet.

Vuxenutbildningsstödet baserar sig på inkomsterna och stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen. En medelinkomsttagare, vars lön är 3000 euro i månaden, får ca 1680 euro i stöd. Den som får vuxenutbildningsstöd kan också ha rätt till statsborgen till studielån.

Stödet utnyttjas mest av dem som jobbar inom social- och hälsovård, är under 40 år och kvinnor. Studieplatsen är oftast en yrkeshögskola.

Uppgifterna framgår av en effektivitetsundersökning av vuxenutbildningsstödet som Utbildningsfonden har låtit göra.

Effektivitetsundersökningen (på finska)

Utbildningsfonden