Vuxna deltar ivrigt i utbildning i de nordiska länderna

 
I utbildning som leder till examen var deltagandet störst bland 25–64-åringar som bor i Storbritannien. Av dem deltog ungefär 15 procent i utbildning. På andra plats kom man i de nordiska länderna, där deltagarandelen i Sverige var 13 procent, medan den i Finland och Norge var tre procentenheter lägre.Utbildning som inte leder till examen är klart vanligare bland 25–64-åringar i Norden än på andra håll i Europa. Sverige är på den här punkten i en klass för sig med ungefär sju personer av tio som deltar i non-formell utbildning. Också i Finland och Norge deltog mer än varannan. Av de övriga länderna kom bara Tyskland och Slovakien upp till en deltagarandel på mer än 40 procent.
LÄNK