Vuxnas lärande i Norden

 
norden.org Johannes Jansson norden.org

NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets Strategiplan 2011–2013 för utbildning och forskning, samt på SVL:s årliga handlingsplaner och prioriteringar. NVL förmedlar kompetens och erfarenheter från fem nordiska länder och tre självstyrda områden och synliggör detta i hela Norden och i resten av Europa.

INFORMATIONSSPRIDNING

är pågående genom webbsidan och strategiskt riktade mötesplatser. Information kring nordiskt prioriterade områden presenteras under Temasidor. Mötesplatser hittar du i Kalender. Aktuell information från NVL:s nätverk och resultat från deras arbete kan du hitta i Nätverk.

SYSTEMATISK ÖVERSIKT

I länkarna till vänster har NVL systematiserat aktuell information (kartläggningar, systembeskrivningar, viktiga styrningsdokument och lagförordningar med betydelse för vuxnas lärande, länkar till publikationer och organisationer, etc.) producerat som resultat av utvecklings- och nätverksarbete inom NVL.

NÄTVERK

NVL bidrar till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och samarbeta med existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse för det. Lista över aktiva nätverk i Norden inom vuxnas lärande hittar du under egen menu till vänster.

NYCKELORD

All information på NVL:s webbsidor är kopplat till nyckelord. Du kan gå till sökning på nyckelord genom egen menu till vänster. Du kan också byta nyckelordens språk där.