Vuxnas lärande i Norden

- EN ÖVERSIKT

 
Færøske studenter, Porkeri /norden.org Erik Christensen Færøske studenter, Porkeri /norden.org

 

Här presenteras översikter av vuxenutbildningssystemen i de olika nordiska länderna. Välj land från länkarna till vänster.
 

YRKESUTBILDNING FÖR VUXNA I DE NORDISKA LÄNDERNA

Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010
Rapporten speglar vilka möjligheter det finns för den vuxne att få yrkesutbildning i de olika nordiska länderna. Främst beskrivs 
de olika utbildningsformerna utförligt, uppdelade på den gymnasiala nivån (upper-secondary) och den eftergymnasiala nivån (post upper-secondary).
 

 

Rapport (pdf)