Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

 
Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå Josh Willink

En artikel i ”Tímarit um uppeldi og menntun“ baserad på en MA-uppsats i vägledning avslöjar att finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det som vuxna som söker till centra för livslångt lärande (CLL) på Island tyckte var de största hindren för studier.  Forskningen visar också att de som deltar i utbildning på CLL är nöjda.  Forskningen bygger på intervjuer med individer i åldern 25-30 som var registrerade på CLL.

Läs mer