Vuxnas undervisning i läs- och skrivfärdigheter blir en del av utbildningssystemet

Statsminister Sipiläs regering avtalade redan hösten 2015 att undervisning i läs- och skrivfärdigheter, som hade arrangerats inom näringslivsministeriets administration, flyttas till en del av utbildningssystemet.

 

Avsikten är att skapa bestående, finansiellt förutsägbara och på ett flexibelt sätt länkade modeller till det övriga utbildningssytemet för studier i läs- och skrivfärdigheter.

Regeringens målsättning är att man försnabbar invandrarutbildning och vägen till arbetslivet och att man sänker tröskeln till integrationsutbildning och därpå följande utbildningars gränshinder.

Grundutbildningen för dem som överstigit läropliktsåldern förnyas enligt de nya linjeringarna från början av år 2018. Därtill är det meningen att skapa förändringar inom det fria bildningsarbetet (folkbildning) med vilka man möjliggör en förstärkt roll inom invandrarnas läs- och skrivfärdighetsstudier samt integrering. Även dessa förändringar är avsedda att träda i kraft i början av nästa år.

Reformen flerfaldigar invandrarnas utbildningsmöjligheter och skapar nya kundgrupper till utbildningar.