Webbinar – Udenlandsk fødte kvinders etablering

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1)

 

OECD slår fast, at udenlandsk fødte kvinder står over for en tredobbelt udfordring: Udover at de er kvinder og født i et andet land, har de ofte kort uddannelse og manglende erhvervserfaring. Forskning viser, at kvinder er dårligt stillede i etableringen og modtager færre arbejdsrettede indsatser. 

Vær med på webbinaret og lyt til ekspertudtalelserne om, hvordan organisationer og virksomheder arbejder for at forbedre kvinders etablering i arbejdslivet, skaber veje til uddannelse og engagement i lokalsamfundet! Du kan høre om:

Yalla Trappan - en arbejdsintegrerende social virksomhed og kvindekooperativ i Rosengård i Malmø

KVINFOs Mentornetværk - støtter forskellige grupper af etniske minoritetskvinder med en bedre integration - både i forhold til beskæftigelse og i samfundet generelt.

Mere information og registrering her