Webbinarie: Inkludering i arbetslivet

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 1 av 3

 

Vad? Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända? Ta del av lärande exempel på insatser och exempel på tidig validering av kompetenser som ökar tillgång till arbetsliv eller lärande.

När? Tisdag 11 december 2018 kl. 13.00-14.00 (GMT+1).

Case #1
Peter Bergman, tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Åre, Sverige.

Genom ett medvetet och kreativt integrationsarbete har Åre kommun lyckats skapa både tillväxt och mångfald i glesbygden. Kommunens samarbetet mellan offentlig,  privat och ideell sektor har väckt stort intresse - och siffrorna talar sitt tydliga språk: sedan ett par år tillbaka har man lyckats få 85 procent av kommuns nyanlända i arbete. Peter Bergman menar att nyanlända utgör en resurs för kommunen, oavsett om de kommer från grannkommunen eller från en annan del av världen.

Case #2
Evy Ann Ludvigsen og Astrid Krüger Eiken, karrierevejledere, Vest-Agder fylkeskommune, Norge.

Kompetanse Norge vil prøve ut realkompetansevurdering av asylsøkere som bor eller har bodd på integreringsmottak. Formålet er å synliggjøre realkompetansen til nyankomne innvandrere på et tidligere tidspunkt enn hva som er mulig i dag. Vest-Agder vil fortelle om sin utprøving i VISKA der kandidatene først gjennomfører en selvregistrering av kompetanse og deretter karriereveiledning.

Se mer på http://viskaproject.eu/.

Se en inbandning av webinaret här.

Varför ska du titta?

Ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till arbete för nyanlända.

Få ökad kunskap om hur kommuner och regioner mot bakgrund av flyktingmottagandet, kan säkra framtida behov av kompetensutveckling.

Ta del av innovativa lösningar som bidrar till etablering i arbetslivet, med särskilt fokus på valideringens roll.

Få konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället.  

Knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter - med stöd från Nordiska Ministerrådet.

Presentationer