Webbinarie: Introduktion till Lärandecirklar

Modell för kompetensutveckling

 

Vad?

Lärandecirkeln är känd som en  samskapande och deltagarstyrd arbetsform i ett nordiskt sammanhang. Arbetsformen har under senare år fått ny aktualitet på grund av de kompetenskrav som ett ständigt mer komplext samhälls- och arbetsliv kräver i förhållande till exempelvis ett aktivt medborgarskap, social sammanhållning, fortlöpande kompetensutveckling och samarbete över yrkesgränser på arbetsplatser. NVL har revitaliserat och vidareutvecklat cirkeln specifikt som en kontinuerlig, flexibel och praxisnära modell för kompetensutveckling. Ta del av expertanföranden om den teoretiska bakgrunden till cirkelarbetet och konkreta exempel på hur och på vilket sätt modellen använts. 

När?

Tisdag 14 januari 2020 kl. 13.00-14.00 (GMT+1).

Presentation

Pirjo Lahdenperä, Professor emerita Mälardalens högskola, lärarutbildare, fortbildare, pedagogisk ledare och forskare.

Maria Marquard, dansk koordinator i NVL.  Maria har inom NVL fokuserat på kompetensutveckling av de som arbetar med vuxnas lärande, innovation och entreprenörskap.

Pirjo och Maria är medförfattare till handboken Lärandecirklar i nordisk kontext. Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext. Handboken är skriven för att inspirera till vidareutveckling och vidare arbete med samskapande deltagarengagemang och samskapande läroprocesser.

Målgrupper

  • Ledare och praktiker som önskar arbeta med samskapande och med bottom-up metoder, och jobbar inom frivilligorganisationer, offentliga sektorn i kommuner och regioner, inom utbildningssektorn och med kompetensutveckling inom vuxnas lärande.
  • Utvecklings- och utbildningsansvariga i kommuner och regioner, och utbildningsorganisationer.

Förväntat resultat

  • Ta del av expertanföranden om hur man kan använda demokratiska och samskapande arbetsmetoder för att organisera kompetensutveckling eller utveckla den egna organisationen.
  • Få inspiration och idéer till hur och på vilket sätt man kan bruka innovativa och samskapande arbetsmetoder till att hitta lösningar på konkreta och aktuella utmaningar.
  • Få konkreta tips och verktyg på hur man kan samarbeta på tvärs av sektorer och över organisationsgränser.
  • Knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter som arbetar med kompetensutveckling.

Kontakt

Maria Marquard, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, marq@edu.au.dk.

Detta är den andra webbinariet i serien om två färska handböcker som NVL tagit fram. Webbinarierna hjälper dig att förstå hur handböckerna kan användas. Mer on hela serien, och en inspelning av del 1 hittar du här.

Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.