Webbinarie: Introduktion till To-Do-metoden

Webbinarieserie: Introduktion till transformativa lärandecirklar och To-Do-metoden. Del 1 av 3

 

Vad?

To-Do arbetsmetoden är inspirerad av "framtidsverkstad/future workshop-metoden". Liksom framtidsverkstaden, är To-Do baserat på en bottom-up-strategi, med mycket högt deltagarengagemang och deltagaransvar för att utveckla lösningsidéer och nya åtgärder. Syftet med arbetet är att stärka gemenskapen, ett demokratiskt deltagande och individuell och kollektiv handling. Ta del av expertanföranden om ett sätt att arbeta för lokal handlingskraft och hållbara lösningar.

När?

Onsdag 6 november 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1).

Presentation

Sissel Kondrup, konsulent, utvärderare av To-Do metoden för NVL

Jenny Lennhammar, Enhetschef Integration & Arbetsmarknad, Region Gotland, arbetar med To-Do metoden

To-Do arbetsmetoden hjälper dig att genomföra lokala seminarier om gemensamma utmaningar, som genom samskapande främjar lokal handlingskraft och demokratiskt deltagande. Handboken presenterar de reflektioner och överväganden man bör göra när man planerar och implementerar To-Do seminarier. Arbetssättet kan vidareutvecklas och anpassas till olika syften, målgrupper och sammanhang.

To-Do metoden har utvecklats och använts av Ö-nätverket under Nätverket för vuxnas lärande (NVL) 2015–2017. Syftet var att utveckla och främja nya idéer, åtgärder och aktiviteter som skulle kunna stärka den lokala inkluderingen av de många nyanlända som kom till Bornholm, Gotland och Åland 2015–2016. Metoden har sedan dess implementerats på Gotland, försök har gjorts i Mora kommun i Sverige; planer finns för genomförande i Jakobstad, Finland.
Handboken ger inspiration för att mötas på tvärs av olika sektorer, nationaliteter och attityder och genom dialog och erfarenhetsdelning skapa hållbara lösningar på gemensamma utmaningar.

Se en inbandning av webinaret här.

Målgrupp

Ledare och praktiker som önskar arbeta med samskapande och med bottom-up metoder, och jobbar inom frivilligorganisationer, offentliga sektorn i kommuner och regioner, inom utbildningssektorn och med olika intressegrupper.

- Utvecklings- och utbildningsansvariga i kommuner och regioner, och utbildningsorganisationer

Förväntat resultat

- Ta del av expertanföranden om hur man kan använda demokratiska och samskapande arbetsmetoder för att skapa förändring lokalt, organisera kompetensutveckling eller utveckla den egna organisationen.

- Ta del av innovativa och samskapande arbetsmetoder som hjälper dig att hitta lösningar på konkreta och aktuella utmaningar.

- Få konkreta tips och verktyg på hur man samarbetar på tvärs av sektorer och över organisationsgränser.

- Knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter som arbetar med kompetensutveckling.

Kontakt

Maria Marquard, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, marq@edu.au.dk 

Detta är den första webbinariet i serien om två färska handböcker som NVL tagit fram. Webbinarierna hjälper dig att förstå hur handböckerna kan användas.

Läs mer on hela serien här.

Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande