Webbinarium och workshop ”Utbildning för alla unga vuxna i Norden”

Island vill sätta fokus på ungas syn på lärande, karriärhantering, arbete och deltagande i samhälle genom en nordisk workshop i Reykjavik hösten 2019.

 
Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos Framtidsskolan av glas eller stråle. Islands ordförandeskap i Nordisk ministerråd 2019. Foto: Deposit photos

Ett webbinarium ska arrangeras som upptakt till workshoppen för att höra unga vuxnas röst om:

•    Hur ska framtidens skola se ut i Norden?

•    Hur kan Norden bättre främja unga vuxnas mobilitet, kompetensutveckling och deltagande i samhälle?

•    Hur kan de nordiska landen inspirera varannan och skapa kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar.

När?

Webbinarium äger rum den 24.maj kl. 14.00 (svensk tid); 15.00 (finsk tid); 12.00 (isländsk tid)

Innehåll

Diskutera FN mål 4 ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” och planera workshoppen.

Målgrupp

Deltagare i webbinarium är representanter från ungdomsorganisationer och beslutfattare som arbetar med unga vuxna.

Målgrupper för workshoppen: 

•    Unga vuxna från 18–30 år, både de som är i arbete och står utanför arbetsmarknaden

•    Unga vuxna från storstäder och landsbygden

•    De som är i utbildning och de som inte är med

•    Ungdomsorganisationer och beslutsfattare på kommunal-, regional- och nationell nivå.

Förväntat resultat från webbinarium

Få ökad kunskap om FN:s världsmål och diskutera hur vi kan främja unga vuxnas aktiv deltagande i samhället.

Vara med och formulera innehållet i workhoppen på Island

Knyta kontakter och ge inspel om hur hittar vi mest relevanta deltagare för oktober workshoppen från Norden

KontaktHildur Oddsdóttir 

Mer om Islands ordförandeskap: Nordiske interesser og nordiske verdier skal gjennom samarbeid styrkes i en globalisert verden.