Webbsidan öppnades

 

En samnordisk webbsida för fängelseundervisning har öppnats


I samband med det nordiska koordinatorsmötet för fängelseundervisning den 30 november i Helsingfors öppnades en samnordisk webbsida för fängelseundervisning under adressen www.fengselundervisning.net.
Webbsidan har placerats i anslutning till webbplatsen www.nordvux.net som hör till det nordiska nätverket för vuxenutbildning (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL). Syftet med webbsidan för fängelseundervisning är att erbjuda tjänster till alla nordiska samarbetspartner i branschen. De finländska samarbetspartnerna omfattar bl.a. företrädare för undervisningsförvaltningen (undervisningsministeriet, utbildningsstyrelsen, arrangörer av utbildning, läroanstalter) och de myndigheter som svarar för undervisningen i fängelserna.

Den nya webbsidan innehåller information om det nya nätverket som startade verksamheten i januari 2006. Den omfattar aktuella projekt i fängelseundervisningen, nyheter, informationsmaterial, undersökningar, utvärderingar samt uppgifter om god praxis i fängelseundervisningen. Sidan innefattar också en kalender över nätverkets kommande evenemang och ett diskussionsforum.

Den nya finländska fängelselagen accentuerar strävan att återanpassa fångarna i samhället genom systematisk verksamhet. Fängelseundervisningen är en av de viktigaste metoderna i detta avseende. Vid öppnandet av webbsidan för fängelseundervisning uppmanade generaldirektören för fångvårdsväsendet Esa Vesterbacka fängelserna att aktivt delta i de undervisningsprojekt som i samarbete med arrangörer av utbildning går in för att bilda nätverk med nordiska samarbetspartner. För närvarande genomförs en utredning av bl.a. fångarnas utbildningsbakgrund, motivation för studier och inlärningssvårigheter. När utredningen står färdig kommer den att ge information för heltäckande internationella jämförelser.

- Det nordiska samarbetet har en stor betydelse, eftersom vi genom samarbetet kan få nya idéer för att utveckla undervisningen i våra egna fängelser, konstaterade Vesterbacka.

Torfinn Langelid (t.v.) och Larry Kärkkäinen
Torfinn Langelid (t.v.) och Larry Kärkkäinen
Webbsidan för fängelseundervisning innehåller material både på de skandinaviska språken och på engelska. Nätverket koordineras av Torfinn Langelid (Fylkesmannen i Hordaland, Bergen). Huvudredaktör för webbsidan är Larry Kärkkäinen som är webbredaktör i Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL).

Ytterligare information lämnas av:
specialsakkunnig Marianne Mäki, Brottspåföljdsverket, marianne.maki(ät)om.vn.fi
Esa Vesterbacka
Esa Vesterbacka

Läs också

generaldirektören för fångvårdsväsendet, Esa Vesterbackas välkomsttal (pdf).