Webbtjänst som stöd för livslångt lärande

 

Webbtjänsten byggs upp av existerande och nya tjänster samt av informationssystem som stöder dessa. Tjänsten utgår från kundernas behov och intressentgrupperna deltar aktivt i uppbyggandet och är med om att ta den i bruk.
Det är undervisning- och kulturministeriet som svarar för projektet och dess resurser. Själva webbportalen byggs upp av Utbildningsstyrelsen. Webbtjänst för lärande förverkligas under tiden 1.1.2011–31.12.2013.

Läs mera: PDF