Webinar 1: Educational Models for Sustainable Lifestyles

The webinar will present preliminary results from a pilot project about educational models for sustainable lifestyles.

 
 Webinar 1: Educational Models for Sustainable Lifestyles Photo: Vita Thomsen/norden.org

January 30
From 1 to 2 pm (Denmark, Norway, Sweden)
From 2 to 3 pm (Finland)
From 11 to 1 pm (Iceland)
From 9 to 10 am (Greenland)
From 12 to 1 pm (Faroe Islands)

(For Swedish text, please see below)

During the webinar, you can learn about the first results from the pilot project “Development of Educational Models for Sustainable Lifestyles”.

The project’s objective is to explore and further develop an educational model (education and learning process) that educational organisations already use within their organization and that supports the development towards the normalisation of more sustainable lifestyles.

The project investigates how organisational cultures and attitudes affect and are affected. The project will contribute to creating educational models for a more uniform and sustainable organization that involves all concerned stakeholders: leaders, teachers and students/participants. Three countries are already on board. The plan is to expand the pilot project to all Nordic countries in 2023. You can hear about the possibilities of joining the project during the webinar.

The project researchers will present the results:

 • Kalle Vihtari, Haaga-Helia School of Vocational Teacher education, Finland
 • Ragnhild Nabben and/or Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt, Norway

Case presentations will be presented by the educational organizations that have participated in the project:

 • Ari Laitala, Suomen umpräistöopisto SYKLI, Finland
 • Viviane Camilla Straub, RELEARN Suderbyn, Sweden
 • Einar Opsvik and/or Marie Wiland, Folkehøgskolerådet, Norway

Moderator: Henrika Nordin, Nordic Network for Sustainable Development under NVL.

Target group

The webinar is for professionals who:

 • work in adult education and further training.
 • facilitate adult learning and competence development in companies, municipalities, NGOs and networks in the Nordic region.

More about the project

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

The webinar is organized within the framework of the Education for Sustainable Development project, coordinated by Rannis, under the cross-sectoral program Sustainable Lifestyles in the Nordics, Nordic Council of Ministers.

Contact the organisers

Henrika Nordin

henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

The registration deadline is January 27, 2023. A Zoom link will be sent to all the registered participants on January 30.

Rannis logo


Resultat från Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

Webbinarium är för dig som arbetar inom vuxenutbildning, folkbildning och fortbildning, och faciliterar vuxnas lärande och kompetensutveckling inom t.ex. ett företag, en kommun, förening eller nätverk i Norden.

År 2022 påbörjades ett pilotprojekt vars målsättning har varit att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar. Projektet har som mål att undersöka modellerna samt hur verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Projektet ska bidra till att skapa utbildningsmodeller för en mer enhetlig och hållbar organisation som involverar alla berörda: ledare, lärare och studerande / deltagare. Planen är att utvidga pilotprojektet till alla nordiska länder 2023. Kom med och hör om resultaten och om möjligheten att delta i projektet.

Resultaten presenteras av forskarna som deltagit i projektet:

 • Kalle Vihtari, Haaga-Helia School of Vocational Teacher education, Finland
 • Ragnhild Nabben och/eller Sveinung Sundfør Sivertsen, Fremtenkt, Norge

Case presentationer av tillämpning av resultaten presenteras av utbildningsorganisationerna som deltagit i projektet:

 • Ari Laitala, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Finland
 • Viviane Camilla Straub, RELEARN Suderbyn, Sverige
 • Einar Opsvik och/eller Marie Wiland, Folkehøgskolerådet, Norge

Moderator: Henrika Nordin, Nordiska nätverket för hållbar utveckling vid NVL

Nyheter från projektet Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

Ansökan för att delta stängdes den första juni 2022, läs mera här.

Projektet utförs inom ramen för projektet Utbildning för hållbar utveckling under det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar i Norden, Nordisk ministerråd.

Kontakt: Henrika Nordin henrika.nordin@bildningsalliansen.fi
Sista anmälningsdag är 27 januari 2023. Zoomlänk skickas till alla anmälda deltagare den 30 januari.