Webinar Holdbar omstilling i en uforudsigelig verden

- UDFORDRINGER OG NYE VEJE FOR VOKSENLÆRINGEN I NORDEN

 

Jeppe Læssøe, Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet  holder oplæg: De nordiske samfund har i årtier opbygget og fastholdt en høj velfærd blandt  andet på grund af deres dynamiske og innovative kapacitet. Højt uddannelsesniveau har  været en af hjørnestenene heri. Men verden er i hastig forandring, hvilket udfordrer både det  økonomiske og det økologiske fundament. Det kalder på en bæredygtig omstilling. Men hvad  indebærer det? Hvilke kompetencer og voksenlæringsmuligheder fordrer det? Hvilke erfaringer  kan vi her bygge på? Hvilke udfordringer står voksenlæringen overfor i det perspektiv? Og  hvilke nye muligheder kan øjnes?

  • Sprog: Dansk 
  • Moderator: Aina L. Knudsen  
  • Vært: Jørgen Grubbe

  

Webinaret er det første i en serie på 4 denne våren. Denne serien er en forberedelse til den store nordiske konferansen «Nordiske broer til livslang læring» i Reykjavik i juni.