Webinar om grunnleggende ferdigheter

#basicskills og #vuxnaslärande Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

 

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

DATO: Torsdag 12.mai 2022
TID: Kl. 13.00 til kl. 14.00 (norsk, svensk og dansk tid)
SPRÅK: Presentasjoner på norsk og dansk. Man kan også stille spørsmål og delta i samtale/diskusjon på engelsk.
MÅLGRUPPER: Ledere og praktikere innen voksnes læring og i arbeidslivet generelt, i de nordiske land.

Bakgrunn

I 2020 publiserte NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter rapporten Basic-digital-skills-for-adults-in-the-Nordic-countries . Et av funnene som beskrives er at en stor andel voksne i Norden fortsatt har lave grunnleggende ferdigheter på flere områder. Dette kan bli et hinder i hverdagslivet så vel som i arbeids- og samfunnsliv. For å nå denne gruppen, er det behov for strukturert og målrettet arbeid og for gode grep som skaper motivasjon.

Det finnes flere gode eksempler i de nordiske land, på verktøy og initiativer som kan benyttes. På webinaret presenterer vi tall og status på feltet og to inspirasjonseksempler fra rapporten Få vardagen att fungera för alla.

Program

  • Velkommen ved NVL-koordinator Anne Solsvik og innledning om grunnleggende ferdigheter ved Hanne Størset
  • Presentasjon av “På vej til faglært” et dansk eksempel ved prosjektleder Janni Kroos Glæsel
  • Presentasjon av spillet “Kompis” et norsk eksempel ved Eline Wigdel
  • Samtale, diskusjon, spørsmål

Registering

Bruk skjema nederst