Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7.
Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

 
Foto: Startup Stock Photos Foto: Startup Stock Photos

Hur främjas utbildning för hållbar utveckling i vuxenutbildning i Norden? Vad har identifierats angående främjandet av vuxenutbildning för hållbar utveckling FN:s hållbarhetsmål i år, i den globala, de nordiska och de enskilda Nordiska ländernas rapporter? Går det att tillämpa något av arbetet som gjorts för grundutbildningen? Vad finns det för goda exempel i världen, inblick i Bridge 47, som arbetar på global nivå med ”lifelong learning, transformative education and SDG Target 4.7”.

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Nätverket för hållbar utveckling inviterarer att delta i webbinarieserie om vuxnas lärande och hållbar utveckling.

Mål

Att få inblick i hur utbildning för hållbar utveckling främjas i vuxenutbildning i de nordiska länderna och globalt.  Att få höra och diskutera hur man kan främja vuxenutbildning för hållbar utveckling. Att få utväxla erfarenheter med nordiska kollegor och experter som arbetar med vuxenutbildning.

Föreläsare

Tove Holm (FI), PhD in Change Management & Education for Sustainable Development, Nordiskt nätverk för hållbar utveckling

Henrika Nordin (FI), verksamhetsledare, Nordiskt nätverk för Hållbar utveckling

Judith S. Klein (NO) PhD,Teaching and Teachers Education (PROFF), Inland Norway University of Applied Sciences

Anna Kivimäki-Pelluz (FI), expert , Global Education, Finnish Development NGOs – Fingo

Målgrupp

  • Intresse- och paraplyorganisationer inom vuxenutbildning.
  • Folkhögskolor och studieförbund.
  • Nordiska nätverk och organisationer som främjar nordiskt samarbete
  • Organisationer och nätverk inom civilsamhället
  • Organisationer och myndigheter som jobbar med hållbar utveckling

Språk: Webbinariet genomförs på engelska

Inspelning från del 2
Inspelning från del 1

Material från konferensen