Webinarium om kvalitet i validering

NVL inviterar till ett uppföljande webinarium om modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som utvecklar valideringssystem på din skola, i din region, eller nationellt.

Webinarium skall ta upp följande kvalitetsaspekter inom validering:
•    Viken av samordning mellan olika de olika aktörerna i valideringsprocessen. Från kartläggning till bedömning.
•    Vikten av att följa upp resultatet av valideringen.
•    Vikten av att se valideringsinsatser som en del av den reguljära verksamheten. 
•    Vikten av fortbildning för de som arbetar med validering.

Första delen av webinarium om kvalitet i validering genomfördes den 28.11.2018. Du kan se presentationer här. 

Vi uppmanar alla att skicka in sina frågor kopplade till kvalitetsmodellen och forskningsrapporten om modellen. 

Frågor kan skickas per e-post till Svante Sandell fram till den 24 januari 2019.

Kontaktperson: Svante Sandell svante.sandell@skolverket.se