West Nordic Studies – Governance and Sustainable Management

 

Dette er navnet på en ny vestnordisk masteruddannelse, som lanceres i 2015. Uddannelsen, som er en to-årig fuldtidsuddannelse på 120 ECTS, bygger på et samarbejde imellem Færøernes Universitet (koordinator), Grønlands Universitet, Akureyri Universitet, Islands Universitet og Universitetet i Nordland på Norges vestkyst.

Denne internationale og tværfaglige uddannelse i vestnordiske studier, administration og bæredygtig ledelse giver studerende gode muligheder for at drøfte udfordringer og påvirke udviklingen i den vestnordiske region, NORA-regionen. Dertil er uddannelsen opbygget således, at studerende kan sammensætte individuelle forløb med kurser fra hjemmeinstitutionen med relevante kurser fra de forskellige partnerinstitutioner i regionen og dermed i løbet af studiet komme rundt i de forskellige involverede områder i vestnorden. Koordinator for West Nordic Studies er Lau Ø. Blaxekjær, Post Doc ved Færøernes Universitet.

Læs mere om West Nordic Studies

og på fælles hjemmesiden