Workshop 2

 

Workshop 2: Validering och dokumentasjon av real kompetanse i arbeidslivet

 

Vurdering av studietilbud mot den videregående skole

 

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, leder for Arbeidslivets opplæringssenter, FA
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins i Island, startet workshopen. Hun fortalte hvordan arbeidslivet i Island har tatt initiativet til å øke kompetansen i arbeidslivet med hensikt på at bli konkurransedyktigere. Til dette formål er Arbeidslivets opplæringssenter opprettet. Det er Landsorganisasjonen (ASÍ) og Næringslivets hovedorganisasjon (SA) som er eierne men sentret drives efter en serviceavtale med utdanningsdepartementet. Blandt sentrets vanskeligste oppgaver er å utvikle methoder for å vurdere studietilbud og studiekompetanse mot den videregående skole samt utvikling av methoder og verktøy for å avklare og vurdere/verdsette den enkeltes realkompetanse.
Målgruppen er voksne på arbeidsmarkedet som har begrenset formell utdanning. Ingibjörg fortalte at i Island utgjør denne gruppen nesten 40% av arbeidstakerne. Det sentret har gjort er å beskrive ikke formell uddanning, lage læreplan slik at det er mulig at vurdere utdanningen mot den videregående skole. I læreplanen bekskrives mål, innhold og methoder som skal brukes. Ennvidere tilbyr sentret kurser for lærere for at støtte utdanningen. Allerede har sentret fått 6 ulike tilbud godkjent av utdanningsdepartementet og de arbeider nu med å presentere tilbudene innenfor den videregående skole for å gi eksempler på hvordan de kan evalueres.
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttirs presentation (.ppt)

 

 

Dokumentasjon af realkompetanse i arbeidslivet

Gun Lundberg
Gun Lundberg
 

 

Gun Lundberg, Väglednings- och lärcentrum, Kristianstad, Sverige.
I sin presentasjon fortalte Gun om fem forskjellige prosjekt innenfor storkjøkken, ferdsel for sjåfører, transport og for brannmenn. Alle prosjekter var gjennomført i samarbeide med arbeidsgivere og fagorganisasjoner. Også her var målgruppen ansatte med relativ kort utdanning. Målet for prosjektene var å utvikle verktøy som kunne brukes for å synliggjøre og dokumentere realkompetanse hos ansatte. Verktøy som skulle aktivere og stimulere til egen refleksjon, være enkle å bruke og kunne anvendes som underlag for videre vurdering. Verktøyet skulle også kunne anpasses kompetanseutvikling og slutdokumentet skulle vise personens oppgaver, yrkesprofil og den realkompetanse som kreves for yrket det skulle ennvidere være tolkningsbart for både den ansatte og arbeidsgiveren.
”Aktiv karriär” instrumentet er delt opp i fire deler som beskriver: Nuverende yrkeskompetanse, tidligere utdanning og arbeide, andre erfaringer og språkkunnskap og framtidsplaner. Grunnmodellet ble gjennomgått og anpasset og det viste sig at igjennom en selvvudering af deler av arbeidet ble deltakerne klare over sine ønsker om videreutvikling og videreutdanning. Prosjektene førte frem til tre forskjellige sluttdokumenter: Personlig kompetanseprofil, Individuell valideringsplan og Personlig meritportfolio. En oppfølgning viste at deltakerne var mere bevisste om egne kompetanser, de var mere positive overfor både nye arbeidsoppgaver og utvikling.

 

 

Diskussion

 

I diskusjonen som fulgte kom det fram at det hersker stor tro på at vi i Norden kan arbeide sammen om dokumentering av realkompetanse i arbeidslivet. Der er forskjelle, ikke kun mellom landene men også ulikheter mellom bransjer. Dette er arbeide som krever tid. Man var klar over at evaluering er foerkommer oftere innenfor store bedrifter en de små og at de små behøver bedre støtte for eks. i form av verktøy. Det fremkom tydelig at det er noen viktige forutsetninger for evalueringen:
• Både arbeidsgivere og arbeidstaker må være eninge om at gjennomgå prosessen
• Det skal være klart at det er individets rettigheter, prosessen er frivillig og dokumentasjonen eies av individet
• Nytte, prosessen og dokumentasjonen skal komme alle parter til gode
• Prosessen bygges på tillit og validitet

 

 
Workshop 2
Workshop 2
 

Validering i arbetslivet - workshop 2 (pdf)