Workshop 2 om digital delagtighet

NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 
 Digitale mennesker Foto: Kindel Media

I samband med NVL Digitals nya forskningsprojekt kring digital delaktighet arrangeras 2 nordiska workshops för en utvald grupp inbjudna från hela Norden. Målet med dessa workshops är att bättre förstå vilka utmaningar som finns i de nordiska länderna när det gäller digitalisering av samhället. Myndigheter, utbildningsinstitutioner, projekt och medborgare hör till de inbjudna. Ett speciellt fokus ligger på delaktighet i lärandeprocesser och samskapande. Hela processen består av 2 workshoppar, så deltagarna kommer att vara desamma i båda.

Datum och tid för workshopparna

  • Workshop 1 den 6. maj kl. 14-16 (15-17 finsk tid)
  • Workshop 2 den 26. maj kl. 14-16 (15-17 finsk tid)

Varje workshop resultaterar i en sammanställning av utmaningar. Workshopparna är enbart för inbjudna. Hösten 2021 arrangerar NVL Digital öppna hörandetillfällen runt om i Norden där arbetet från vårens workshops presenteras och diskuteras.

Du kan läsa mer om digital delaktighet i Norden här.

Du kan läsa mer om NVL Digital här.