Workshop 3

 

Workshop 3: Validering i folkbildningen

 

Sonja Jacobsen, Bygdefolkets Studieforbund (BSF), Norge
Projekt: Att utveckla dokumentation av reell kompetens inom lantbruket.

Pilotprojektet har bedrivits i Nordlands fylkeskommune. BSF arbetar för att ett enhetligt system för värdering av reell kompetens skall användas i alla fylken. Vox - lärande i arbetslivet, arbetar vidare med att utveckla och samköra resultaten från projektet i Nordland med andra projekt inom området reell kompetens/validering.

Sonja JacobsenLantbrukare är småföretagare; de arbetar ensamma och lär på arbetsplatsen, men lärandet dokumenteras inte. Erfarenheter från projektet kan även överföras på andra småföretagargrupper. Dokumentationen är viktig för lantbrukare; dels höjer det självkänslan hos individen; dels behövs dokumentation för att kunna få tilläggsinkomst och vidareutbildning.
I Nordlandsprojektet använder man studiecirkeln som metod, där deltagarna hjälper varandra att dokumentera sin kompetens. Standardisering och kvalitetssäkring av dokumentationen är nödvändig för att den skall kunna användas i värdering av kompetensen.
I projektet görs även ”gapanalyser”: vilken kompetens har befolkningen? Vilken kompetens behövs i samhället? Studieförbunden bör ha en strategi för att ”fylla” gapet.

 

Thomas Bach, Dansk Ungdomsfaellesråd
Projekt: ”När fritid för till framtid”

Utgångspunkten är att unga vill att organisationsarbetet bidrar till personlig utveckling. I arbetsplatsannonser efterfrågas kompetenser som inte framgår av betyg från den formella utbildningen: samarbetsförmåga, självständighet m.m. Projektet har identifierat en rad ”mjuka” och ”hårda” kompetenser som man uppnår genom aktivt föreningsarbete.
Projektet har utvecklat ”Kompetensguiden”: hur använder man bäst sin föreningskompetens när man söker jobb/utbildning?

Presentation (.ppt)

 

Det diskuterades

 

hur man motiverar människor att dokumentera sin kompetens. Enligt Sonja har i Nordlandsprojektet motivationen främst varit att höja självkänslan, och praktiskt för att komma in på vidareutbildning etc. Vox erfarenhet är att kvinnor är mera motiverade än män. Metoden som används i projektet, det informella samtalet i en studiecirkel, kanske tilltalar kvinnor mera?
Vilken är 3 sektorns roll i sammanhanget? Hur fyller 3 sektorn ”gapet” i samhället med behovet av högre utbildningsnivå? 3 sektorn vill behålla sin särart med egna fria kurser; men idag kommer även krav från kursdeltagare på intyg etc.
Danska Utbildningsministeriet inbjöd till samarbete med Ungdomsrådet och folkbildningen för att skapa något som ”frivilliga Danmark” vill ha, men som även ”formella Danmark” erkänner…

 

 

Vilka möjligheter och utmaningar finns i det nordiska samarbetet?

 

Kulturerna har mycket gemensamt men skiljer sig även från varandra och kan därmed stimulera till nytänkande; detta ger god grund för samarbete. De nordiska samhällena är små; samarbete är nödvändigt för att få mera kraft. Samarbetet är en resursbesparing, ekonomiskt och mänskligt; man kan gå direkt på systerorganisationer i övriga nordiska länder.
Genom att samarbeta nordiskt kan man bryta invanda, rutinmässiga samarbetsgränser och få till stånd ett tvärsektoriellt samarbete.

 

 
 

Validering i folkbildningen - workshop 3 (pdf)