Workshop om validering i Stockholm

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Välkommen till en workshop om validering.

Skolverkets workshop om validering ger tillfälle till diskussion och information kring verktyg och stöd för kompetensutveckling och utveckling av validering. Dagen består av diskussioner i mindre grupper som blandas med föreläsningar och presentationer av Skolverket och förhoppningsvis regionala företrädare från Arbetsförmedlingen. Innehållet bygger på Skolverkets arbete med utbildning och stöd för utveckling av valideringsarbetet i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Målgrupper för workshopen är rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare inom vuxenutbildning samt personal inom Arbetsförmedlingen som arbetar med validering.

Datum och tid: 24 oktober 2018 kl. 9.00 till 15.30 

Plats: HIVE konferens, Nikolaigatan 10 i Örebro, se karta här.

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri

Program

Kaffe och smörgås 9.00 - 9.30
Start 9.30

Välkomna!
Kort presentation/introduktion
Svante Sandell Skolverket /NVL

Workshop

Pass 1, 9.40 – 11.45
Valideringsprocessen och arbetet med validering
David Lundgren Skolverket

Lunch 11.45 – 12.45

Pass 2, 12.45 – 13.45
Kartläggningsuppgift; Vad, hur, varför är kartläggningen viktig.
Skolverkets kartläggningsverktyg
David Lundgren och Jan Lindblom Skolverket

Paus med kaffe 13.45 – 14.00

Pass 3, 14.00 – 14.45
Kvalitet i valideringsprocessen
Presentation av NVL:s kvalitetsmodell
Svante Sandell NVL

Validering i regionen, 14.45 – 15.30
Hur ser den fortsatta utvecklingen ut i Örebro län? Vad blir nästa steg?  Af / Regionen

Avslutning

Anmälan & frågor
Anmälan senast den 5 oktober via denna länk: Anmälan till workshop

Kontaktpersoner:
Anna Elverskog
anna.elverskog@regionorebrolan.se 
019-602 36 72