Workshops

 

Workshops


1. Verktyg för självskattning av kvalitet i vuxnas lärande
Vad är kvalitet utifrån målen i vuxnas lärande i Sverige?
Eva Laurelli og Jan Lindblom
Pdf

2. Kvalitetsredovisning i studieforbundene og folkehøgskolene
Når myndighetene krever kvalitets arbeid
Anne-Christine Utterstrøm, Folkbildningsrådet, Sverige
Pdf

3. Norsk utredning om studieforbund
Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll
Sigrun Røstad, Vox, Norge
Pdf

4. Løpende vurdering av læringsforløpet
Hvordan bruke kvalitetssikring av organisasjonen for å bedre resultatet for deltakerne
Gudfinna Hardardottir
Pdf

5. Utdanning og målgrupper
Rammevilkår for kvalitetsarbeid
Lis Boysen
Pdf

6. Evalueringsnivåer i vuxnas lärande
I finländsk yrkesutbildning för vuxna sker evaluering på många olika nivåer. Man har också utvecklat en mängd olika metoder för dessa evalueringar.
Paula Silfvast, Edupoli, Finland
Pdf

7. Prosjektet RECALL og prosjektets system for kvalitetssikring av kurstilbydere
"Kvalitetssikring og utvikling av et europeisk kvalitetsmerke for kurstilbydere ] hva, hvorfor, hvordan?"
Cathrine Thue, Vofo, Norge
Pdf

Workshop nr 7
Systematiskt kvalitetsarbete och sättet att arbeta inom egen organisation diskuterades på workshops med inspiration från 7 olika cases.