Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.

 
Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo

Låter det som en lite väl mastig uppgift? Inte för projektledare Yana Jahre'n och karriärvägledare och verksamhetsledare Maria Christensen som båda brinner för att få bygga upp något helt anpassat efter Ålands behov och förväntningar.

– Vi ser en möjlighet att skapa något nytt, något som har saknats och vi gör det tillsammans med de vägledningsverksamheter som redan finns.

Bygger komplement

Målet är alltså att utveckla ett komplement till den befintliga studie- och yrkesvägledningen som redan finns idag.

– Vi håller inte på att skapa något som är otroligt mycket bättre än något annat. Det har helt enkelt brustit i vägledning för målgruppen personer som varken är studerande eller arbetslösa. Och tack vare att försöksverksamheten är så pass nischad kommer vi nu att kunna erbjuda mer tid för klienterna, mer renodlad vägledning. Det kan man se som den verkliga skillnaden mot vad som erbjuds på Åland just dag.

Redan år 2013 visade en kartläggning att studie- och yrkesvägledare som jobbar med studerande eller arbetssökande också kontaktades av ett stort antal  vuxna personer verksamma i arbetslivet som önskade vägledning men inte hade någon särskilt tilldelad att vända sig till.

ESF-finansierade projektet ”Vägledning på Åland” pågick 2017 – 2018, förlängdes och avslutas i juli 2019 samt går i augusti 2019 över i en försöksverksamhet ”Visa vägen” - nu helt finansierad av Ålands landskapsregering med avslutning den 31 juli 2022.

Täcker två områden

Maria ska jobba med praxis, tar emot klienter, är främst karriärvägledare och även verksamhetsledare och Yana fortsätter att som projektledare arbeta med processen, systemutveckling, uppbyggnad och policy.

– Vi har samlat in information om vägledning i Norden och även mött vägledningssökande och vägledare för att testa olika aktiviteter, speciellt coaching, och även börjat bygga nätverk.

Börja i rätt ände

Maria och Yana kan inte nog stryka under det viktiga att börja i rätt ände, att tillsammans med den sökande komma fram till det verkliga behovet som baserar sig på önskningar, drömmar, förutsättningar och föresatser.

– Kartläggningen av den vägledningssökandes värderingar, egenskaper, intressen och kompetenser måste få ta tid. Vi har en unik möjlighet att ge inåtprocessen den tid som behövs eftersom vi inte har andra åtaganden utan är oberoende och neutrala. För många vägledare är tiden till samtal begränsad.

– Vi borde också ha de bästa förutsättningarna till en precionsmatchning inte bara för att vi erbjuder obegränsat med tid utan också via det samarbete vi önskar fortsätta ha med redan etablerade vägledningsverksamheter. På så sätt hoppas vi kunna stöda individen i sökandet efter nytt jobb, branschbyte, nya studier eller någon annan förändring i tillvaron.

Neutraliteten en styrka

Kanske jobbar någon med fel saker, stannar kanske  kvar för  länge på ett jobb där man inte ens tilldelas uppgifter som man de facto är bäst lämpad för?

– Vi erbjuder neutralt samtalsstöd till vuxna och att det är just neutralt är en styrka. Upplägget är sådant att man rör sig över tre steg varav ”Insikt” är starten och därefter ”Utsikt” och slutligen ”Framsikt”. Vi fortbildar oss  inom området ”Insikt och karriärcoaching”.

– Det är fantastiskt, en ynnest att få vara med om när människor med framgång jobbar med sig själva och når mål som förändrar deras liv så otroligt mycket och förstås till det bättre, är Yana och Maria eniga om.

Ny huvudman är målet

Enligt projektets handlingsplan ska ”Visa vägen” ta emot klienter, erbjuda vägledningstjänster, samverka med den etablerade proffessionen och ta fram ett övergripande avtal.

– Målet är att slutligen få en ny huvudman, ett samverkansråd som samtidigt är en styrgrupp och förstås ett samverkansavtal.

Parallellt med projektet, som efter sin försöksverksamhet etableras som stadigvarande, utarbetas också en plattform för digital vägledning, visavagen.ax – bland annat ingår att skapa en back office för vägledare som möter klienter och snabbt behöver konferera med kolleger inom andra professioner.

– Utmaningarna är många, både att bygga nätverk bland den etablerade professionen och även organisatoriskt. Men, det är både möjligt och givande och  målet är att hitta ett upplägg som fungerar smidigt och snabbt och det ska vi lyckas med, säger Yana.

Livslångt lärande och dito vägledning

Yana är nöjd med att projektplanen från början har hållit så bra. Det som skulle göras har också i hög grad blivit gjort, drygt 70 procent. Vissa uppgifter väntar lite på att slutföras på grund av rent praktiska orsaker. Även budgeten har hållit streck och dessutom med en marginal om 30.000 euro.

Yana och Maria påminner om att ett livslångt lärande också kräver en livslång karriärvägledning.

Det är intressant att följa med och se hur begreppet karriär har fått en vidgad betydelse, att man till och med  i  svenska regeringens offentliga utredning, SOU 2019:4, nu föreslår att titeln studie-och yrkesvägledare ska bytas till karriärvägledare, konstaterar de.