Yderområder i vejledningens tegn

Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

 
Ane-Karina Poulsen, vejleder og uddannelsesleder fra Grønland, deltog i dialogmødet. Ane-Karina Poulsen, vejleder og uddannelsesleder fra Grønland, deltog i dialogmødet.

I slutningen af maj var Torshavn rammen om to NVL-arrangementer for deltagere fra Grønland, Åland og Færøerne: et seminar om IKT og vejledning og et dialogmøde med fokus på at styrke samarbejdet om voksenuddannelse og livslang læring. 

Seminaret om IKT og vejledning var det andet af tilsammen tre lignende seminarer; det første blev holdt i Åland i 2016 og det tredje holdes i Grønland i 2018. NVLs arbejde med IT og vejledning skal efter planen munde ud i en række anbefalinger om, hvordan fagområdet vejledning bør organiseres i de tre lande, et arbejde, der planlægges færdigt i løbet af foråret 2018. 

Dialogmødet var det første af sin slags, arrangeret med bevidstheden om fælles udfordringer i Nordens yderområder med hensyn til en overordnet koordinering af systemer for voksenuddannelse.  

Samarbejde i stedet for silo-effekt

Dialogmødet blev afholdt for at give NVL, Nordisk Netværk for Voksenlæring, og repræsentanter for relevante myndigheder i de tre lande lejlighed til at mødes for at diskutere fælles udfordringer og muligheder i forhold til NVLs målsætninger og indsatser: voksenuddannelse og livslang læring med fokus på implementering. 

Med oplæg, rundbordssamtaler og diskussioner skulle mødedeltagerne komme nærmere et bud på, hvordan man kan bruge hinandens erfaringer og hidtidige indsats i fremtidens arbejde med livslang læring og vejledning. 

Disse møder er en måde at komme silo-effekten til livs. Mødedeltagerne har behandlet de forskellige udfordringer i de tre samfund, og dialogen fortsætter, sagde Antra Carlsen, hovedkoordinator for NVL, i sine afsluttende kommentarer. 

Stor betydning både for det enkelte menneske og for samfundet

Mynd Óli Wolles. Anna K. Matras tikið.jpg  

Óli Wolles, færøsk medlem i NVL-gruppen for IKT og vejledning.
Foto: Anna Katrin Matras
 

Óli Wolles er færøsk medlem af NVL-gruppen, der arbejder med IT og vejledning. Til daglig arbejder han som undervisningsleder på et gymnasium, hvor han også har arbejdet som vejleder. 

At en række aktører og interessenter samles på denne måde vil medføre et bedre indblik i, hvordan man kan gribe området an, og hvilken betydning livslang læring og vejledning har, både for det enkelte menneske og for samfundet. Ved at fokusere på løsninger og ved at inddrage vigtige aktører i samfundet kan man øge bevidstheden om et vigtigt behov, som et moderne samfund skal imødekomme for at begå sig i en international verden. På denne måde kan opfattelsen af vejledning og voksenlæring modnes på mange niveauer i samfundet, siger Óli Wolles om dialogmødet. 

Samarbejde vejen frem

Et samarbejde mellem de forskellige sektorer på området er ifølge Óli Wolles en grundlæggende betingelse for, at det skal lykkes at løfte opgaven. Han er fortaler for et samlet system, som skal servicere alle borgere, der har behov for eller ønsker vejledning eller læring. Samarbejde er vejen frem, for hvis de forskellige aktører arbejder hver for sig, bliver resultatet næppe tilfredsstillende.

–IT er en naturlig del af en fleksibel løsning med muligheder for vejledning over nettet, så at også dem, der bor afsides eller arbejder fra 8 til 17 kan være med. I det hele taget er den rigtige brug af IT som et redskab til vejledning og læring en mulighed for øget ligestilling, både social, geografisk og aldersmæssig. Mulige barrierer for mennesker, der ønsker vejledning, kan være praktiske, men de kan også være psykiske, da det for nogle er en krævende beslutning at genoptage deres skolegang, siger Óli Wolles.      

Vejledning og læring tæt forbundet

Livslang vejledning og livslang læring er tæt forbundet, og begge områder har stor betydning i et moderne samfund, hvor ændringer i menneskers position på arbejdsmarkedet i dag er mere udbredte end før.

–Pludselige og ofte uventede ændringer, både frivillige og ufrivillige, i forholdene på arbejdsmarkedet nødvendiggør et velvirkende system for livslang læring og vejledning. På Færøerne har vi den fordel, at vi har mange veluddannede vejledere, hvilket vores myndigheder bør benytte sig af, siger Óli Wolles. 

Infrastruktur og internet-adgang

En anden deltager på dialogmødet var grønlandske Ane-Karina Poulsen, der til daglig arbejder som vejleder på Center for national vejledning i Nuuk og som uddannelsesleder for en vejlederuddannelse i Grønland. 

Blandt udfordringerne i det enorme land er den lange afstand mellem byer og bygder samt de barske vejrforhold, hvilket kan gøre det problematisk for vejlederne at gennemføre deres opgaver på et landsdækkende basis. 

–Det er svært at sætte sig ind i situationen i de mindre bygder oppe nordpå, når man bor i Nuuk. Man skal ud af selve byen for at forstå forholdene, siger Ane-Karina. Men en rejse kan begrænses af de enorme afstande mellem de forskellige bopladser i det vældige land, samt af de barske vejrforhold, der især om vinteren kan hindre folk i at rejse til visse dele af landet. Derudover kan internet-forbindelsen være dårlig, hvis man befinder sig udenfor de større byer, og den dårlige forbindelse gør, at man ikke bare lige kan tage en Skype-samtale med en vejleder. 

Folk skal selv tage en beslutning

Vejledning er et relativt nyt område i Grønland, men niveauet er forbedret i løbet af de senere år, takket være en vejlederuddannelse, hvis indhold i dag næsten er nået op på diplom-niveau. Ane-Karina håber på, at man fra politisk side vil satse endnu mere på området, blandt andet for at formindske frafald fra uddannelser. Og jo højere krav til vejledning, jo bedre kompetencer for vejlederne, hvilket forhåbentlig vil resultere i politisk støtte til at etablere en diplom uddannelse og måske en master uddannelse i vejledning, siger Ane-Karina. 

–Vi vejledere skal støtte folk i selv at tage en beslutning om, hvad de vil i livet. Vi skal vise dem, hvordan de kan nå deres mål og pege på muligheder i stedet for begrænsninger. Takket være min uddannelse er jeg nu bedre rustet til at udføre mit arbejde. Og nu kan jeg kun håbe, at man fra politisk side også er villig til at forpligte sig, så at vi kan uddanne vejledere, siger Ane-Karina Poulsen, der selv er uddannet vejleder efter at have arbejdet på kontor i mange år.

Mødedeltagere Hafnia.jpg  
Deltagerne i dialogmødet i Torshavn kom fra Grønland, Åland, Danmark, Finland og Færøerne.
Foto: Anna Katrin Matras

Overordnet strategi og fortsat dialog

Selv om udfordringerne i de tre lande er forskellige, kunne en klar vilje til et fortsat samarbejde spores blandt dialogmødets deltagere. Der herskede bred enighed om, at der fortsat skal udføres et stort arbejde på nationalt plan, hvor en overordnet strategi for vejledning, det nødvendige lovgrundlag og uddannelse af vejledere blev nævnt som tre af flere indsatsområder. 

Så dialogen om voksenuddannelse, vejledning og livslang læring i Nordens yderområder fortsætter. 

Resurser

Link til program for NVL mødet om IKT og vejledning, afholdt i Nordens Hus i Torshavn den 29. mai 2017: http://nvl.org/Portals/0/DigArticle/14883/Seminar%2030%20maj_Program_DA.pdf

Faktabox

Der var tilsammen 80 deltagere fra Grønland, Åland, Danmark, Finland og Færøerne.

Ane Karine Poulsen Grønland.jpg  Mødedeltagere Hafnia.jpg  Mynd Óli Wolles. Anna K. Matras tikið.jpg