Yh-myndighetens förslag till NQF

 

Sveriges regering har ställt sig bakom "Rekommendation för en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande - EQF". I rekommendationen uppmanas medlemsländerna att skapa en nationell referensram för kvalifikationer (NQF) och sedan koppla de nationella kvalifikationssystemen (det offentliga utbildningssystemet) till landets NQF. Myndigheten för yrkeshögskolan har av regeringen fått uppdraget att ge förslag på ett svenskt NQF. Förslaget ska lämnas till regeringen den 4 oktober 2010 och fram till 10 september 2010 finns möjlighet att lämna synpunkter.

Läs mer: www.eqfinfo.se/aktuellt/myndigheten-for-ykreshogskolans-forslag-till-nqf