Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 

Osuus on huomattavasti korkeampi kuin yli seitsemän vuotta Tanskassa olleiden ei-länsimaisten maahanmuuttajien keskuudessa, joista moni näyttää juuttuneen toimeentulotuen asiakkaaksi. Koko maan tasolla 68 % vasta saapuneista ei-länsimaalaisista on arvioitu valmiiksi työelämään, kun taas Tanskassa pitkään olleiden osalta vastaava luku on vain 26 %. Myönteisen kehityksen arvellaan johtuvan muun muassa työelämään valmentavien toimenpiteiden – erityisesti työharjoittelujen – lisääntymisestä sekä siitä, että maahan vasta saapuneiden odotetaan olevan työhön valmiita.

Luvut ovat peräisin Agenda-uutiskirjeen laskelmista, jotka pohjautuvat jobindsats.dk-sivuston lukuihin. Laskelmat perustuvat työllistymisarviointeihin, joita kunnat ovat tehneet opintotukea, toimeentulotukea tai kotoutumistukea saavista ei-länsimaisista maahanmuuttajista.

Lue lisää (tanskaksi)