Yhteiskuntaopin oppikirjoissa tasa-arvopuutteita

 

Yhteiskuntaopin oppimateriaaleissa annetaan enemmän huomiota miehille kuin naisille. Tasa-arvon käsitettä ei myöskään välttämättä tuoda esiin eikä käsitellä oppikirjoissa, eikä kirjojen sisältöä aina problematisoida tasa-arvonäkökulmasta silloin kun siihen olisi aihetta. Suurimmat puutteet ovat historiallisia näkökohtia käsittelevissä kohdissa, mutta puutteita on myös muiden aihealueiden, kuten joukkotiedotuksen ja kansainvälisen tilanteen tarkastelussa. Tasa-arvonäkökulmien käsittelyn laajuudessa on suuria eroja eri oppikirjojen välillä, mutta myös saman kirjan eri lukujen välillä.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12471/a/145318