Yhteiskuntavastuu kehittyy

Yritysten yhteiskuntavastuujärjestö CRS Greenland on alkanut valmistautua ensi vuoden teemoihinsa, jotka ovat koulutus ja inkluusio työelämässä. CSR järjesti 5. marraskuuta suurimmille jäsenyrityksilleen verkostotapaamisen, johon sisältyi esityksiä ja työelämän inkluusiota käsittelevä työpaja.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

CSR Greenland aloitti toimintansa vuonna 2010 tavoitteenaan tehdä Grönlannista vahvempi ja parempi paikka niin taloudellisin ja sosiaalisin mittarein kuin ympäristön kannalta tarkasteltuna. Järjestö on auttanut yrityksiä yhteiskuntavastuupolitiikan ja -strategioiden muotoilussa järjestämällä koulutusta, kokemusten vaihtoa ja konkreettisia hankkeita. CSR Greenland on myös lisännyt eri alojen yritysten, viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen tietoutta kestävästä kehityksestä ja parantanut niiden mahdollisuuksia siihen. Esimerkki tästä toiminnasta on kolmivuotinen ympäristöjohtamisen hanke Clean Greenland – Green Companies, joka toteutetaan yhteistyönä WWF:n ja seitsemän yrityksen kanssa. Hankkeessa ympäristötietoisuutta lisätään WWF:n ympäristötyökalujen avulla.

Lisäksi Grönlantiin on juuri palannut 20 yhteiskuntavastuun asiantuntijaa, jotka ovat suorittaneet alan tutkinnon Copenhagen Business Schoolissa. Kurssilaiset tapaavat toisensa taas Grönlannissa järjestettävässä yhteiskuntavastuukonferenssissa, joka pidetään YK:n kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä sekä ihmisoikeuksien päivänä 9. - 10. joulukuuta.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl