Yhteistoimintaryhmä etsii lääkkeitä vaikeaan työmarkkinatilanteeseen

 
Ryhmään kuuluu edustajia työntekijä- ja työnantajaliitoista, työvoima- ja koulutusalan viranomaisia sekä muita toimijoita. Ryhmän tavoitteena on:
• seurata yhteiskunnan muutoksia
• pohtia, kuinka mm. ohjausta, aiemman osaamisen tunnustamista ja koulutustarjontaa voidaan hyödyntää parhaiten uudessa tilanteessa
• mitoittaa uudelleen ohjaus-, koulutus- ym. palvelujen tarjontaa tietyille ryhmille tarpeen mukaan.
FA:n erityisenä kohderyhmänä ovat matalasti koulutetut, joista monet menettänevät työpaikkansa talouslaman takia. Koulutuskeskus pyrkii varmistamaan, että näille ihmisille on tarjolla riittävästi aikuiskoulutusta ja muita palveluita.