Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

 
Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen valta, yritykset ja työelämätahot ovat sitoutuneet kehittämään yhteistoimin aikuis- ja jatkokoulutusta muun muassa aikuisten oppisopimuspaikkoja lisäämällä ja aikuisten luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kehittämishankkeiden avulla. Hankkeita pyritään suuntaamaan erityisesti sille ryhmälle, joka on eniten koulutuksen tarpeessa mutta samalla kaikkein vähiten motivoitunut hakeutumaan koulutukseen.