Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

 

Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa. Pätevyydessä on eroja kuntien ja eri koulujen välillä. Skolverketin tilastot ovat Siris-tietokannassa. Nyt julkaistuihin tämänvuotisiin tilastoihin ei ole laskettu mukaan niitä opettajia, joiden ei edellytetä olevan laillistettuja; näistä tärkeimmät ryhmät ovat ammattiopettajat ja äidinkielenopettajat. Siksi pätevien opettajien kokonaisosuus on noussut viime vuoden 52 %:sta tämän vuoden 69 %:iin. 

Tilastot osoittavat, että vuosiluokkien 1–3 ruotsinopettajista lähes neljä viidesosaa on päteviä. Myös vuosiluokkien 7–9 ranskanopettajista neljä viidesosaa on päteviä. Tekninen työ ja ruotsi toisena kielenä ovat ne kielet, joissa pätevien osuus on alhaisin sekä peruskoulussa että toisella asteella. Koulutuksen järjestäjät ovat myös raportoineet, että 9500 opettajaa toimii förstelärare- tai lektor-virassa. Skolverket on kuitenkin maksanut valtion tukea 12 000 förstelärare- tai lektor-virkaan. Virasto aikoo nyt tutkia, miksi luvut eivät täsmää. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi)