Yleisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

 

Yleisen osaamisen tunnustamisen pilottihanke toteutettu.  Hanke on osa islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen IPA-hanketta (IPA = EU:n liittymistä valmisteleva tukiväline). Siinä kehitetään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) erityisesti aikuisille, joilla on vain vähän formaalia koulutusta. Työelämän koulutuskeskus valmisteli AHOT-toiminnan laatimalla standardeja välineitä työmarkkinatoimijoiden ja työmarkkinaviraston kanssa neuvotellen. AHOT-prosessissa arvioinnin välineinä olivat muun muassa portfolio (omien taitojen näkyväksi tekeminen) ja henkilön osaamisen suhteuttaminen islantilaisen tutkintojen viitekehyksen määrittelemiin osaamistasoihin.   

Hankkeen tulokset osoittavat, että henkilön yleisen osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella voi olla myönteinen vaikutus hänen elämäänsä etenkin itseluottamuksen ja työllistymisen osalta. 

Lisää aiheesta (islanniksi)