Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

 
Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta Opetushallitus

Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen. Tutkintoon voi osallistua kielitaidon hankkimistavasta riippumatta.

Yleiset kielitutkinnot on tarkoitettu sekä kotimaisten kielten että vieraiden kielten taidon osoittamiseen erilaisia tarpeita varten. Niiden avulla voi muun muassa osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa Suomen kansalaisuutta varten. Lisäksi kuka tahansa voin niiden avulla osoittaa vieraiden kielten osaamista kansainvälistyviä työmarkkinoita varten.

Kahdenkymmenen toimintavuoden aikana aikuiset ovat suorittaneet lähes 80 000 tutkintoa. Osallistujamäärää on lisännyt se, että suomen ja ruotsin kielen keskitason testistä saatavaa todistusta on käytetty vuodesta 2004 alkaen kielitaidon osoittamiseen kansalaisuutta varten.

Nykyisin tutkinnossa on käytössä puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet. Yleiset kielitutkinnot testaavat siis toiminnallista ja viestinnällistä yleiskielitaitoa.

Lisää aiheesta

Lähde: Opetushallitus