Yleiskatsaus Tanskan koulutusjärjestelmään

 

Yhteinen tanskalainen elinikäisen oppimisen viitekehys antaa yleiskatsauksen Tanskan koko koulutusjärjestelmään. Viitekehys myös osoittaa ensi kertaa, miten tanskalaiset koulutusohjelmat suhteutuvat toisiinsa. Viitekehys kattaa kaikki virallisesti tunnustetut tutkinnot peruskoulusta korkeimpiin yliopistotutkintoihin sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen. Tanskalainen viitekehys on osa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen piirissä (EQF) tehtävää koulutusyhteistyötä.

Lisää aiheesta (tanskaksi): uvm.dk