Yli 70 tuhatta islantilaista osallistui koulutukseen vuonna 2010

 
Vuodesta 2003 lähtien alati kasvava joukko 16–74-vuotiaita on osallistunut johonkin koulutusmuotoon. Naisista suurempi osa kuin miehistä opiskelee: 35,1 % tähän ikäryhmään kuuluvista naisista osallistui johonkin koulutukseen (mukaan lukien jossain oppilaitoksessa kirjoilla olevat), miehistä 27,8 %. Suurin osa kursseilla, oppilaitoksissa tai muissa opiskelumuodoissa opiskelevista on naisia. Pelkän peruskoulutuksen suorittaneiden, täydennyskoulutukseen osallistuvien osalta sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta huomattavasti suurempi osuus naisista kuin miehistä on suorittanut jonkin toisen asteen tutkinnon.