Yliopistoja, tiedettä ja innovaatioita koskeva strategia

 
Ulkomaista asiantuntijaryhmää johti suomalainen Christoffer Taxell, joka on entinen opetusministeri ja nykyinen Åbo Akademin kansleri. Hänen ryhmänsä mukaan Islannin hallituksen tulee pitää koulutusinvestoinnit ennallaan kaikilla koulutustasoilla. Lisäksi pitäisi uudistaa koulutusta ja tutkimusta, panostaa innovaatioihin, kehittää ja tukea tutkimuksen ja innovaatioiden hallinnointia, päättää  lyhytkantoisista muutoksista ja toteuttaa ne nopeasti. Molemmissa raporteissa suositellaan, että Islannissa toimivat seitsemän korkeakoulua yhdistetään kahdeksi,  joista toinen olisi julkisin varoin toimiva ja toinen yksityinen.
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4957