Yritykset tyytyväisiä aikuiskoulutuskeskuksiin

 

VEU-keskusten toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Suurin osa yrityksistä on tyytyväisiä keskusten antamaan aikuisten ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta koskevaan neuvontaan.
VEU-keskukset ovat ehtineet saada aikaan paljon kaksivuotiseen taipaleensa aikana, ja nyt niiden roolia vahvistetaan entisestään,  toteaa lapsi- ja opetusasioiden ministeri Christine Antorini. Tulevissa kolmikantaneuvotteluissa Tanskan hallitus pohtii yhdessä työmarkkinajäjärjestöjen kanssa, miten aikuiskoulutussektoria voidaan vahvistaa ja VEU-keskuksia kehittää. 

Fakta: VEU-keskukset syntyivät  työmarkkinakoulutusta tarjoavien oppilaitosten ja VUC-aikuiskoulutuskeskusten yhteistyömuotona.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Uvm.dk
EVA:n arviointiraportti: Eva.dk