Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

 

Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä. Klusterit ja verkostot ovat keskeinen osa Tanskan hallituksen ja aluehallinnon toimia, joilla pyritään lisäämään tanskalaisyritysten kasvua, innovaatiotoimintaa ja tutkimusyhteistyötä.  Analyysi siis viittaa siihen, että toimenpiteillä on ollut haluttu vaikutus.  

Tanskassa on muodostettu noin 50 yritysrypästä eli yritysryhmää, jotka ovat ryhtyneet yhteistyöhön tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa saavuttaakseen kilpailuetuja. 22 näistä klustereista toimii myös kansallisina innovaatioverkostoina, joiden tehtävänä on rakentaa siltoja tiedeorganisaatioiden ja PK-yritysten välille sellaisilla toimialoilla, joissa Tanskalla on vahva osaaminen ja hyvät kasvumahdollisuudet.  Klustereihin kuuluvat organisaatiot osallistuvat toimintaan, johon sisältyy tiedon jakamista ja toisilleen sopivien yhteistyökumppanien etsimistä. Klustereissa toteutetaan mm. konkreettisia yhteistyöhankkeita, osaamisen kehittämistä, välittäjänä toimimista ja kansainvälisyystoimintaa.  

Klusterit lisäävät innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä sekä suurissa, keskikokoisissa että pienissä yrityksissä. Pienyrityksissä tuote- ja prosessikehittelyn vaikutus kuitenkin on suurempi kuin muissa yrityksissä, ja klusteritoiminnasta hyötyvien yritysten joukossa on kuusi kertaa enemmän pienyrityksiä kuin suuryrityksiä. 

Tanskan opetus- ja tutkimusministeriön uutinen aiheesta (tanskaksi)

Koko tutkimus (tanskaksi)