Yrkeshögskola skapas

 
Regeringen avser att föreslå att en yrkeshögskola ska inrättas under 2009. Där ska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte finns inom högskolan samlas. Det gäller bl.a. utbildningar inom den kvalificerade yrkesutbildningen och påbyggnadsutbildningar. Totalt innebär satsningen cirka 1 000 nya platser fördelat på tre år. Regeringen bedömer att kostnaden, inklusive studiestöd, blir 50 miljoner kronor för 2009 och 100 miljoner kronor per år 2010 och 2011.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679