Yrkeshögskolelagen ut på remiss

 
Syftet med förslaget till ändring av yrkeshögskolelagen är att lagen skulle vara enhetlig med den nya universitetslagstiftningen, som är under beredning. Dessutom föreslås en del andra ändringar, vilka inte direkt hör samman med universitetslagsreformen.
Lagen föreslår att man förtydligar positionen av examen som avläggs i yrkeshögskolor. Begäran om utlåtande (pdf nedan) samt Utkast till förslaget (pdf nedan) kan läsas på undervisningsministeriets webbplats. Svar på remissen önskas senast 7.11.