Yrkeshögskolemyndigheten till Västerås

 
– I Västerås finns goda förutsättningar för den nya myndigheten. Staden har en stark industritradition och där finns dessutom högskola, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte hör till högskolan ges i dag i olika former, bl.a. som kvalificerad yrkesutbildning (KY) och påbyggnadsutbildning. För att ge dessa utbildningar en tydligare identitet, förbättra kvalitetssäkringen av dem samt öka studenternas rättssäkerhet avser regeringen att lägga fram en proposition om att inrätta en yrkeshögskola för att samla dessa utbildningar. Yrkeshögskolan planeras att starta den 1 juli 2009.
Myndigheten för yrkeshögskolan beräknas ha cirka 55 anställda, fördelningen av arbetsuppgifter mellan Västerås och Hässleholm ska vara balanserad. Med två kontor kan kompetensen från KY-myndigheten behållas och myndigheten kan skilja på tillståndsgivande och uppföljande verksamhet.
www.newsdesk.se/view/pressrelease/yrkeshoegskolemyndigheten-till-vaesteraas-251599