Yrkeshögskolereformen kör igång

 

I samband med reformen förnyas yrkeshögskolornas finansiering. Ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering flyttas i sin helhet till staten och yrkeshögskolorna blir självständiga juridiska personer.
Finland har 25 yrkeshögskolor, som har 118 000 studerande som avlägger yrkeshögskoleexamen och 6 500 som avlägger högre yrkeshögskoleexamen. I statsbudgeten 2011 är yrkeshögskolornas kostnader 897 miljoner euro, varav staten står för 409 miljoner euro och kommunerna för resten.

Läs mera på Minedu.fi (1) och Minedu.fi (2)